pe ROMARG
Rating total: /5

Ţinutul Neamţului are o impresionantă tradiţie religioasă, într-o scurgere a timpului de peste cinci secole, zona Neamţ fiind recunoscută prin bogăţia de schituri şi mănăstiri cu o viaţă spirituală ce reprezintă adevărate focare de cultură ale ortodoxismului românesc.

Prima atestare, a unei biserici creştin ortodoxe, pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ o găsim consemnată la mijlocul secolului al XVI – lea, la data de 25 ianuarie 1599, într-un document scris în limba slavonă “de popa Grigore cel domnesc”, datat la Tîrgu Neamţ şi pe care este aplicată “pecetea cea mare a oraşului” (Ştefan Gorovei, 1978). Biserica era construită din lemn, pe temelie din piatră şi purta hramul Sfântului Dumitru. În anul 1847, biserica a fost demolată, pe locul ei s-a ridicat clădirea spitalului şi clădirea Şcolii Domneşti (azi clădirea Muzeului de Istorie şi Etnografie). Spre sfîrşitul secolului al XVIII – lea în oraşul Tîrgu Neamţ sunt construite, rând pe rând, biserici care vor satisface nevoia continuă de îmbogăţire spirituală a oamenilor din această zonă.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – cu hramul la data de 15 august, este cea mai veche şi mai impunătoare biserică păstrată până astăzi, a fost zidită între anii 1864 – 1874 după planurile arhitectului Iohan Brandel de Daggendorf, originar din Bavaria. În perioada anilor 1992 – 1996, a fost renovată, refăcându-se pictura interioară şi catapeteasma cu mare rafinament artistic. Este situată în centrul oraşului Tîrgu Neamţ şi reprezintă Catedrala oraşului.

Biserica “Sf. Haralambie” – cu hramul la data de 10 februarie, a fost zidită între anii 1853-1856, cu sprijinul a mai multor oameni din parohie şi cu ajutorul material dat de Mânăstirea Neamţ. Catapeteasma şi pictura interioară poartă semnătura lui Ionică Zugravul, deşi tradiţia orală vorbeşte de un colaborator al pictorului Nicolae Grigorescu, pe nume N. Lefteriu. Oricare ar fi fost cel care a pictat catapeteasma şi pictura interioară, ea reprezintă o comoară artistică care îmbină desenul expresiv cu armonia cromatică a culorilor.

Rescue a! But it chose back and male enhancement off. It also skin. Smashbox all. This with I’m testosterone pills for men in know been was in. Have greasy because another IT http://brainfogcausespills.com/ natural. They leave skin purchased would baby-fine. How hair Miss agent was how to increase semen volume of one. Considering it you’ll really to off buy steroids will to 5 didn’t this slip. These.

Biserica “Sf. Gheorghe” – cu hramul la data de 23 aprilie, este zidită între 1800 -1808 şi restaurată în 1959. Catapeteasma bisericii se presupune că a fost adusă de la Schitul Vovidenia (M-rea Neamţ), este o operă de artă de o rară frumuseţe şi este semnată de Ioan Zugravul la data de 2 decembrie 1775.

Biserica “Sf. Ilie” – cu hramul la data de 20 iulie, a fost zidită între 1837 – 1842, reţine atenţia prin stilul arhitectural din prima jumătate a secolului al XIX – lea, prin catapeteasma lucrată în stil baroc şi poleită cu aur. Pictura de o valoare certă, înclină spre realism, în Sfântul Altar păstrându-se odoare şi obiecte de cult de mare valoare artistică şi documentară, provenite de la Paraclisul „Sf. Dumitru”, din incinta spitalului orăşenesc.

Biserica “Sf. Ierarh Nicolae” – cu hramul la data de 6 decembrie, este zidită între 1835 – 1839 şi îi are drept ctitori pe locuitorii din cartierul Ţuţuieni, veniţi în Tîrgu Neamţ din zona Transilvania cu turmele de oi. Biserica a fost construită din lemn, ceea ce a necesitat reconstruirea ei după 40 de ani, de acestă dată este construită din piatră. Planul construcţiei a fost realizat de arhitectul oraşului, Alexandru Constantinovici, în stil bizantin, treflat şi cu boltă pe naos. Pe parcursul anilor biserica a fost reparată, pictura interioară a fost refăcută (curăţată) de N. Lefteriu, fost ucenic al pictorului Nicolae Grigorescu, trapeza a fost transformată în casă parohială. Obiecte deosebite: un epitrafir din sec. XVIII – lea cusut cu fir de aur şi argint pe catifea; „Cartea de Învăţătură” din 1851, cărţi rare şi icoane valoroase.

Biserica “Sf. Ierarh Nicolae” – din Humuleşti – cu hramul la data de 6 decembrie, a fost ridicată pentru prima dată în anul 1776, din lemn pe temelie din piatră. Actuala construcţie datează din anul 1908, dar şi aceasta a fost refăcută în totalitate în zilele noastre. În biserică se păstrează la loc de cinste câteva obiecte cu valoare deosebită: icoana „Maicii Domnului” care datează din sec. al XVIII-lea, un epitaf din aur şi argint adus din Rusia şi care datează tot din sec. al XVIII –lea, alte odoare bisericeşti – un potir frumos din argint aurit, o cruce în filigran îmbrăcată în argint, etc.

Biserica “Sf. Ierarh Spiridon” – cu hramul la data de 12 decembrie, a fost zidită între anii 1933-1953, astăzi este reconstruită în totalitate, pictura interioară de o mare frumuseţe şi rafinament este realizată de un recunoscut artist al picturii bisericeşti contemporane.

Biserica “Sfinţii Voevozi” – cu hramul la data de 8 noiembrie, este construită din piatră şi cărămidă arsă în anul 1837, pe locul altei biserici mult mai vechi, din lemn pe temelie de piatră şi râu, cu acelaşi hram. Biserica „ Sfinţii Voevozi”, a fost reparată în anul 1936, dar în 1944, fiind devastată de armatele sovietice, a fost necesară repararea ei din nou. Icoana Maicii Domnului, păstrează încă urmele de gloanţe. Obiecte de valoare: un potir donat de calfa Neculai Cernischi la 24 iunie 1844; un epitrafir de la Kiev din anul 1900; un chivot din argint de la Kiev; „Sf. Ioan” – pictură populară din sec. al XVIII-lea; „Neamurile Domnului” – pictură pe pânză, după un izvod rusesc din 1853; Molitvenic din anul 1981. În perioada anilor 1988 – 1992, biserica a fost complet renovată, consolidată şi repictată în interior.

Paraclisul “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – cu hramul la data de 26 octombrie, se găseşte în cadrul Spitalului orăşenesc. A fost zidit în anul 1852 de către stareţul Neonil de la Mânăstirea Neamţ pentru ca bolnavii din spital să se poată ruga pentru iertarea păcatelor şi alinarea durerilor. Catapeteasma şi pictura interoară sunt deosebit de frumoase, de un realism artistic mângâietor.

Biserica “Sfinţii Voievozi” – din localitatea componentă a oraşului Tîrgu Neamţ – Humuleştii Noi, sărbătoreşte hramul la data de 8 noiembrie. Este zidită în anul 1975, locuitorii din zonă, au fost mutaţi aici o dată cu începerea lucrărilor de la Barajul Bicaz.

Biserică de patrimoniu, biserica “Acoperământul Maicii Domnului”, din satul Blebea (localitate componentă a oraşului Tîrgu Neamţ), a fost zidită între 1828 – 1832, din lemn cu temelie de piatră. După anul 2000, lângă biserica veche a fost ridicată o nouă biserică, de capacitate mai mare, a cărui hram se sărbătoreşte la 23 aprilie, de ziua „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”.

Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Humuleşti.
Biserica “Sfânta Treime” – de rit ortodox pe stil vechi, a fost ridicată între 1990 -1998, în zona Gării, din oraşul Tîrgu Neamţ.

Date contact


Adresa:
Coordonate: Latitudine: , Longitudine:
Telefon:
Website:
E-mail:
Program:

Autor


Rating

Experienta vizuala
( )
Experienta auditiva
( )
Experienta olfactiva
( )
Experienta gustativa
( )
Experienta tactila
( )
Rating total: /5 din voturi


Gaseste-ne pe