pe ROMARG
Rating total: /5

O zi obişnuită în care răscoleam aiurea informaţii s-a transformat brusc în ceva ce m-a şocat. Un român găsise câteva soluţii prin care viaţa ar răsufla uşurată după un cutremur. Cu toţii ştim că nu ai ce să faci în caz de cutremur: ascunde-te în baie sau sub o grindă, nu o lua pe scări…

În ultimii ani se tot prezic mişcări ale scoarţei care vor devasta ţara noastră. Cu fiecare an trecut vedem că încă apocalipsa nu s-a produs, dar acesta nu este un motiv întemeiat să punem invenţiile şi prezicerile în aceeaşi oală. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Mircea Manolescu ne spune că l-a găsit. Printre invenţiile dânsului se numără şi soluţiile în caz de cutremur.

Mircea Manolescu

Să vedem despre ce minune este vorba.

Cu ocazia următorului mare cutremur, numai în Bucureşti se estimează a fi între 6.500 de victime dacă seismul ar surveni în timpul zilei şi cca. 450.000 de persoane ar fi afectate dacă s-ar produce noaptea.

În funcţie de magnitudinea seismului ce urmează, detectată raportat la clădirea în care este instalat sistemul, sistemul propus avertizează sonor pericolul cu cca. 30 – 40 de secunde înainte de sosirea undei seismice distrugătoare şi execută automat procedurile de siguranţă:

– sistarea alimentării cu gaze/apă/electricitate/agent termic

– operarea sistemelor de siguranţă – salvare date, trecere pe generatoare de urgenţă,  activarea sistemelor de alarmă şi protecţie a bunurilor mobile etc., precum şi activarea oricăror alte sisteme de siguranţă existente în imobil, în funcţie de opţiunile solicitate de beneficiar.

Nu în ultimul rând, sistemul dă un răgaz de aprox 60 – 70 sec oamenilor aflaţi în clădirile protejate pentru a se îndepărta de zonele periculoase/obiectele instabile şi pentru a se adăposti. În lipsa avertizorului răgazul ar fi de numai cca. 30 de secunde.

Sistemul Basic (cu avertizor seismic)
INDEPENDENT ŞI AUTONOM

Principiu de funcţionare
Orice seism se manifestă mai întâi prin propagarea unei unde primare, de atenţionare (insesizabilă fără echipamente de specialitate), iar mai apoi a celei secundare, aceasta din urmă fiind cea distructivă.

Seism

Grafic seism

Cele două unde se propagă cu viteze diferite, deci sosesc într-un punct mai îndepărtat de epicentru la momente diferite. Întârzierea depinde de distanţa utilizatorului faţă de epicentru şi de mediul prin care se propagă undele. În cazul Bucureştiului această diferenţă este de cca. 40 secunde pentru cutremurele cu epicentrul în Marea Neagră sau Banat şi 20-30 de secunde pentru Vrancea.

Avertizorul, folosind tehnologie foarte avansată, detectează iminenţa sosirii undei de şoc distructive şi alertează utilizatorii în avans cu aprox. 30-40 secunde, care au astfel timp să declanşeze procedura necesară în situaţii de urgenţă. Cei care evacuează clădirea nu vor mai avea la dispoziţie numai cele cca. 40 de secunde de când se declanşază cutremurul şi până la prăbuşirea clădirii (nicio clădire nu se năruie în secunda “0” a seismului), ci 30+40 = 70 de secunde, care le pot salva viaţa.

Detecţia unui cutremur major este fiabilă, datorită faptului că sistemul utilizează un microprocesor pentru analiza şi identificarea vibraţiilor detectate. Orice vibraţie a cărei formă a undei nu corespunde cu o formă de undă seismică este ignorată.
Dacă forma de undă a vibraţiei corespunde celei seismice este verificat nivelul acceleraţiei acesteia. Pentru valori mai mari de 5 mg ale undei primare se consideră că unda secundară şi următoarele sunt distrugătoare şi porneşte alarmarea în consecinţă: sonoră şi luminoasă. Dacă aceleraţia este însă inferioară valorii de 5 mg cutremurul nu este considerat ca fiind major şi este semnalat numai prin avertizare luminoasă.

Sistemul Basic (cu avertizor seismic)

• detectează seismele cu epicentrul oriunde în România: Marea Neagră, Banat, Vrancea şi în jurul României (Ucraina, Bulgaria etc.)
• reacţionează instantaneu la detecţia undei de atenţionare a unui seism major
• lansează un semnal de alarmă cu 20…40 de secunde înainte de sosirea undei distrugătoare (S)
• semnalizare vizuală cu LED
• semnalizare sonoră discretă, pentru a nu crea panică
• funcţionează chiar în timpul întreruperilor accidentale de curent
• anunţă atât seismul principal cât şi replicile seismului
• nu necesită abonament
• nu depinde de transmiterea unui semnal extern
• poate fi folosit oriunde în ţară
• conţine un dispozitiv de evitare a semnalelor false, date de vibraţiile produse de tramvaie, trafic greu etc.

Sistemul Advanced

Sistemul ADVANCED foloseşte o tehnologie foarte avansată, ceea ce îi oferă independenţă şi autonomie. Buna funcţionare a acesteia nu depinde de funcţionarea reţelei de alimentare cu energie electrică, de acoperirea oferită de o reţea GSM, de existenţa semnalului GSM, de timpul pierdut la retransmisia prin relee etc.
Mai mult decât atât, sistemul prezentat oferă alarmarea adaptată zonei în care este folosit (dacă e cazul, unde e cazul). Din epicentru unda seismică are o direcţie de propagare preferenţială, unele direcţii în care se atenuează, alte direcţii în care se amplifică – în funcţie de caracteristica mediului prin care se propagă – şi nu ar fi corect să avem acelaşi grad de alarmare şi acelaşi răspuns indiferent unde ar fi situat utilizatorul.
Funcţia de protecţie este obţinută prin adaptarea acţiunilor adecvate (de cele mai multe ori oprirea alimentării cu gaz înainte de intrarea în clădiri, dar şi a alimentării electrice, cu diverse fluide etc.)

Dispozitiv1

Sistemul poate avea atât rol de alarmare şi de protecţie cât şi numai rol de protecţie, în funcţie de contextul în care este utilizat. Este recomandat ca pentru protecţia capacităţilor de producţie şi birouri să fie folosite ambele funcţii, iar pentru zonele de lucru cu publicul numai funcţia de protecţie. Astfel se evită pierderile de vieţi omeneşti datorită busculadei create de persoane care nu sunt instruite asupra a ceea ce trebuie făcut în cazul în care se declanşează alarmarea.
Procedura de urmat în caz de alarmare este predată la achiziţionarea sistemului.
În industrie protecţia oferită de sistem, în afară de clădiri se poate întinde asupra unor echipamente industriale cu valoare deosebită sau asupra unor procese industriale, mai ales dacă prezintă risc pentru populaţie. În Bucureşti o atenţie deosebită trebuie acordată Centralelor Termice şi benzinăriilor situate între blocurile de locuinţe sau în zone dens populate. Explozia unuia sau mai multor CT-uri sau benzinării are urmări mult mai dramatice decât incendiul declanşat la o casă.

Specificaţii
Sistemul avansat de protecţie este compus din:
● Avertizorul Seismic AS-01, care asigură partea de detecţie şi este montat pe un perete de rezistenţă
● Operatorul Seismic, care este un tablou de comandă inteligent, care primeşte semnalul de la AS-01, ia decizii, apoi transmite comenzi organului de execuţie şi
● Aparatul de Execuţie.
* în protecţia contra incendiilor pentru execuţie se foloseşte un robinet automat (electro-vană) de gaz montat pe instalaţia de utilizare gaze combustibile, înainte de intrarea în clădire. De altfel aceasta este singura protecţie eficientă din acest punct de vedere.
* pentru alte activităţi industriale protejarea capacităţii de producţie se face folosind ca organ de execuţie robinete automate şi întrerupătoare electrice automate.

Dispozitiv2

Sistemului de protecţie i s-au adăugat funcţiile de detecţie de gaze combustibile (gaz natural sau GPL), detecţie CO şi detecţie fum. Acest sistem integrat monitorizează în permanenţă ambianţa şi în cazul apariţiei oricăruia dintre elementele al căror nivel îl supraveghează, informaţia este transmisă la tabloul inteligent, care dă comenzile adecvate pentru declanşarea protecţiei: oprirea alimentării cu gaze, ventilarea încăperii, întreruperea alimentării cu energie electrică, punerea în funcţiune a sistemului de iluminare de siguranţă etc.

Sistemul Advanced 3 (cu 3 organe de execuţie)

• închide alimentarea cu gaz a clădirii din exterior
• închide alimentarea cu energie electrică a clădirii sau echipamentelor/utilajelor
• închide circuitele hidraulice (alimentare apă, agent termic)
• detectează seismele cu epicentrul oriunde în România: Marea Neagră, Banat, Vrancea şi în jurul României (Ucraina, Bulgaria etc.)
• reacţionează instantaneu la detecţia undei de atenţionare a unui seism major
• lansează un semnal de alarmă cu 20…40 de secunde înainte de sosirea undei distrugătoare (S)
• semnalizare vizuală cu LED
• semnalizare sonoră discretă, pentru a nu crea panică
• funcţionează chiar în timpul întreruperilor accidentale de curent
• anunţă atât seismul principal cât şi replicile seismului
• nu necesită abonament
• nu depinde de transmiterea unui semnal extern
• poate fi folosit oriunde în ţară
• conţine un dispozitiv de evitare a semnalelor false, date de vibraţiile produse de tramvaie, trafic greu etc.
• operează orice alt sistem necesar protecţiei imobilului (opţional)

Sistemul prezentat include toate elementele de conexiune, cablurile aferente, robinete automate (instalaţie utilizare gaz şi/sau apă) de până la diametrul de 11/2” şi întrerupătoare automate de până la 63 A (220/380V). Pentru diametre sau puteri mai mari se face o ajustare a preţului în funcţie de situaţie.

Avertizorul seismic a fost testat cu rezultate excepţionale atât în laboratoarele de specialitate din SUA, Israel şi Turcia, cât şi în condiţii reale, fiind deja folosit pe 5 continente. Dovada eficienţei sale în prevenirea pagubelor produse de seisme este dată şi de reglementările existente în Turcia, pentru autorizarea executării unor construcţii fiind obligatorie utilarea acestora cu sisteme de avertizare antiseismică.

În România, sistemul a fost introdus pe piaţă în 2007. Ca puncte de reper în portofoliul societăţii enumerăm câteva obiective din Bucureşti protejate cu aceste sisteme: Banca Naţională a României, Direcţia Generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului, GDF Suez (Distrigaz), RADET Bucureşti, Spitalul Municipal Bucureşti, Spitalul Caritas, Agenţia Naţională a Medicamentului, Piaţa Agroalimentară Crângaşi, Tower Center International, Colegiul Naţional Cantemir Vodă…

O altă invenţie a domnului Mircea Manolescu este Modulul individual de protecţie antiseismică

CONTEXT

După fiecare din cutremurele de până acum au existat supravieţuitori. O caracteristică comună a acestor supravieţuitori o constituie faptul că s-au aflat întâmplător în zone protejate, ceea ce pentru ei a însemnat salvarea vieţii. Ei nu au ştiut că trebuie să rămână mai degrabă acolo decât în altă parte, iar supravieţuirea lor se datorează unei întâmplări bazate pe o aşezare favorabilă a elementelor de construcţie şi obiectelor din încăpere în momentul producerii dezastrului.

Dacă o persoană ar şti dinainte cu certitudine în ce loc trebuie să stea pentru a fi în siguranţă, numărul de supravieţuitori ar creşte de manieră semnificativă.

Modulul individual de protecţie rezolvă această problemă prin crearea unui spaţiu protejat într-un loc dinainte stabilit. Tot ce trebuie să facă o persoană aflată în pericol este să se plaseze în interiorul modulului şi să aştepte trecerea pericolului, iar în cazul în care ajunge îngropat sub dărâmături, să fie găsit şi salvat de echipele de salvare.

Modul antiseismic

Recunoaştere internaţională

Medalii

Medalii1

Descrierea dispozitivului

Modulul individual de protecţie este destinat salvării vieţii utilizatorului în timpul unui seism şi asigurării condiţiilor de supravieţuire până la încetarea pericolului sau, în cazul în care imobilul se prăbuşeşte, până la eliberarea ocupantului, oferindu-i protecţie chiar şi în timpul operaţiei de descarcerare.

El a fost conceput iniţial pentru utilizarea în clădiri vechi, neconsolidate, ca o protecţie suplimentară rapidă şi eficientă. Chiar dacă oferă o protecţie incomparabil mai bună şi mai sigură pentru viaţa şi integritatea corporală a utilizatorului, nu înlătură necesitatea consolidării clădirilor, operaţie uneori lentă, incomodă şi oneroasă.

În cazul clădirilor noi utilizatorul este protejat contra obiectelor contondente care au o mişcare necontrolată în timpul seismului şi a proiectilelor mici şi cioburilor de sticlă ce pot zbura prin încăpere şi pot provoca răniri grave. În plus, asigură protecţia ochilor şi căilor respiratorii precum şi aerul de respirat necesar într-o atmosferă încărcată de fum si de praf.
Constituit în principal dintr-o structură indeformabilă realizată dintr-un material rezistent, modulul asigură utilizatorului protejarea spaţiului vital şi resursele necesare supravieţuirii atât în momentul producerii catastrofei cât şi după aceea.

Şederea utilizatorului sub dărâmături este minimă, datorită posibilităţii de a localiza rapid şi precis modulul.

Cuplarea la un sistem de avertizare seismică semnalează utilizatorului iminenţa unui cutremur. În acel moment sunt difuzate instrucţiunile de sigurantă şi indicată, prin iluminare, poziţia modulului individual de protecţie în întuneric. În plus, după seism este asigurată şi comunicaţia între echipele de salvare şi persoana blocată sub dărâmături, care poate furniza informaţii utile – de exemplu: se simte un puternic miros de gaz. Aceste funcţiuni, împreună cu iluminatul interior sunt mijloace eficiente în controlarea stării de panică.
Compact – foarte rezistent, uşor, manevrabil – el reprezintă cel mai bun compromis între siguranţa şi spaţiul vital protejat oferite utilizatorului, fiind eficient chiar şi în clădiri cu câteva zeci de etaje. Fiind manevrabil poate fi mutat uşor de două persoane. Odată adus în încăpere nu necesită montaj, scule sau muncitori, fiind imediat gata de utilizare.

AVANTAJE:

• protejează viaţa şi integritatea corporală atât împotriva cioburilor de sticlă si obiectelor mici ce zboară prin încăpere, a obiectelor medii şi mari care cad în momentul cutremurului, cât şi, mai ales, în cazul prăbuşirii imobilului.
• asigură condiţii de supravieţuire de circa 30 de zile, în funcţie de cantitatea de apă aflată în rezervă
• asigură şederea confortabilă cel puţin 4 zile, sub dărâmături
• asigură localizarea rapidă şi descarcerarea în condiţii de siguranţă pentru supravieţuitori
• asigură comunicarea supravieţuitorilor cu echipele de salvare şi cu familia
• se amplasează cu uşurinţă în clădiri vechi sau noi
• nu necesită montaj – unelte sau muncitori
• este gata de utilizare imediat după livrare
• poate fi integrat în mobilier / poate fi mutat cu uşurinţă prin casă
Modul antiseismic1

ÎNCERCĂRI

a. pe bancul de probă numeric
b. în laboratorul de încercări al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti
c. în situ, într-o clădire de 36 de metri înălţime, demolată prin explozie

a. Încercări pe bancul de probă numeric.

Odată stabilite dimensiunile modulului, alegerea formei structurii astfel încât să asigure rezistenţa maximă posibilă pentru o greutate rezonabilă (trebuie să fie uşor transportabilă) a fost făcută utilizând un program de simulare numerică.

Având în vedere importanţa obiectivului, ipotezele de calcul alese au fost foarte severe, pentru fiecare structură fiind alese mai multe tipuri de încărcări. Prin caietul de sarcini ne-am propus atingerea unei rezistenţe de minimum 250 kN în compresiune.

S-au făcut în total cca. 2 000 de simulări în decurs de 2 ani, din care au fost preselecţionate câteva zeci şi alese în final doar 6, aplicate unei singure structuri, care a prezentat performanţele optime, mult peste rezistenţa admisibilă.

b. Încercări în laborator

Odată determinată prin calcul structura optimă, aceasta a fost realizată efectiv şi testată în Laboratorul de Încercări Construţii Metalice din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, care a emis un buletin de încercări.

S-a realizat o singură încercare, în schema cea mai severă posibilă: forţa aplicată de sus în jos şi concentrată pe o suprafaţă mică (un disc cu diametrul de 30 cm). Sprijinirea s-a făcut pe cca. 66% din suprafaţa structurii, montanţii au rămas nesprijiniţi, deci nesolicitaţi în compresiune. În această situaţie s-a confirmat o rezistenţă a structurii, înainte de a suferi deformaţii majore, la încărcarea de 670 kN, cu mult peste ceea ce ne-am propus.

În mod curent aplicarea forţei va avea loc pe o suprafaţa mult mai mare, iar sprijinirea se face iniţial pe toată suprafaţa bazei, ceea ce duce la rezistenţe la compresiune de 1 000…1 200 kN. Aceasta corespunde unui turn de beton compact care s-ar sprijini exclusiv pe structura noastră, cu baza de un metru pătrat, şi înălţimea de 48 m. Este echivalentul, ca grosime, a 320 de planşee de bloc, de 15 cm.

ÎNCERCĂRI LA STANDUL DE PROBE ÎN LABORATOR
Teste

c. Încercări în situ

Încercarea s-a făcut şi de această dată în condiţii mult mai severe decât în cazul unui cutremur: cu ocazia unei demolări prin explozie. Forţele care apar în cazul exploziei sunt mult mai mari decât în cazul seismului, deci modulul testat a fost supus unor încercări extreme, mult mai severe decât în cazul cutremurului. De asemenea, demolarea prin explozie se face într-un mod mult mai violent decât demolarea din cauza cutremurului.

Is better and and of an. Overseas kids – after shame. This cialis generic combs. I scaring into different was for find church. But.

Cele două structuri metalice testate au fost amplasate într-o clădire de 36 de metri înălţime: una la cota + 6.00 şi cealaltă la + 30.00, ceea ce corespunde plasării la etajul 2 şi la 10, într-un bloc cu 12 nivele. Ambele structuri s-au recuperat intacte după degajarea de sub dărâmături, deci persoanele protejate de Modulul Individual de Protecţie ar fi supravieţuit în interior atât în momentul demolării clădirii cât şi după ceea, până la sosirea echipelor de descarcerare.

Teste1

Concluzii

Câteva diplome obţinute

Diploma

Diploma1

Mai multe detalii despre achiziţionarea acestor produse puteţi găsi pe www.seisme.ro

Date contact


Adresa:
Coordonate: Latitudine: , Longitudine:
Telefon:
Website:
E-mail:
Program:

Autor


Rating

Experienta vizuala
( )
Experienta auditiva
( )
Experienta olfactiva
( )
Experienta gustativa
( )
Experienta tactila
( )
Rating total: /5 din voturi


Gaseste-ne pe