pe ROMARG
Rating total: /5

Poza

1. Muzeul de Artă
Adresa: Str. Grigore Antipa nr. 2, Tulcea
Tel: 0240 513 249
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Situat în apropierea falezei Dunării, muzeul adăposteşte colecţii de artă, gravură şi sculptură contemporană şi se mândreşte cu o excepţională colecţie de avangardă interbelică semnate de către artişti români ca: Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Frederic Storck, Ion Jalea, Oscar Han, Victor Brauner – cea mai importantă colecţie de pictură din ţară.

Poza

2. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară
Adresa: Str. 9 Mai nr. 4, Tulcea
Tel: 0240 516 204
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Pe parcursul anului, muzeul adăposteşte numeroase expoziţii temporare de creaţie şi obiceiuri populare tradiţionale specifice Dobrogei şi întregii ţări deţinând un număr de aproximativ 6400 de piese împărţite în colecţia de etnografie (unelte agricole şi pentru creşterea animalelor, de pescuit, colecţie de piese de aramă etc.) şi colecţia de artă populară (ţesături de uz casnic şi decorativ, piese de port şi podoabe etc). Muzeul gestionează şi Casa Memorială a scriitorului dobrogean Panait Cerna, Casa Panaghia din Babadag – o frumoasă expoziţie de artă orientală şi Muzeul Satului Dobrogean de la Enisala – o gospodărie ţărănească conservată “in situ”. Acest ansamblu cuprinde casa şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie din această zonă: grajdul pentru animale, şopronul, bucătăria şi cuptorul de vară, porumbarul, fântâna.

Poza

3. Muzeul de Istorie şi Arheologie
Adresa: Str. Gloriei – Parcul Monumentul Independenţei, Tulcea
Tel: 0240 513 626
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Muzeul face o incursiune din antichitate şi până în epoca medievală a istoriei Dobrogei de Nord, expunând un bogat patrimoniu arheologic – aproape 90.000 de piese arheologice, numismatice şi epigrafice – fiind organizat pe colecţii: ceramică, bronzuri, piese sculpturale şi epigrafice, podoabe, obiecte paleocreştine şi creştine, numismatică.
Muzeul de Istorie şi Arheologie al judeţului Tulcea a fost înfiinţat în 1975, în Parcul
Monumentului Independenţei, în ambianţa unui complex arheologic şi istoric, alături de ruinele vechiului Aegyssus (dava getică, oraş roman şi veche aşezare românească) şi de monumentul ridicat în 1899 de către locuitorii din Tulcea eroilor războiului de Independenţă (1877-1878).

Muzeul este organizat în două pavilioane – primul păstrat în forma din 1975, adăposteşte vestigii din epocile greco-romană, romano-bizantină, medievală timpurie şi evul mediu dezvoltat; al doilea, reorganizat radical în 1995, este rezervat preistoriei şi protoistoriei Nordului Dobrogei (parter) şi expoziţiilor temporare (etaj).
Muzeul oferă vizitatorilor imaginea succesivă a trecutului istoric al teritoriului de la Gurile Dunării, din cele mai vechi timpuri şi până în perioda evului mediu dezvoltat. În expoziţia permanentă şi în depozite se conservă un bogat patrimoniu arheologic – aproape 90.000 de piese arheologice, numismatice şi epigrafice- rezultat în principal, din cercetările arheologice efectuate în a doua parte a sec. XX în Nordul Dobrogei; unele dintre piesele din colecţiile muzeului sunt de importanţă naţională şi chiar europeană.

Expoziţia permanentă:
cuprinde mărturii ale istoriei şi civilizaţiei Dobrogei din epoca pietrei până în timpurile moderne; sunt prezentate spectaculoase colecţii de ceramică, unelte, arme, podoabe, obiecte de cult şi numismatică
Tezaur – pune în valoare patrimoniul arheologic şi istoric de excepţie deţinut de Muzeul de Istorie şi Arheologie
Expoziţii temporare:
Cultura Cucuteni, de la săpătură la expunere. Şantierul arheologic Fulgeriş, judeţul Bacău- expoziţie de fotografii şi obiecte.
Proiecţii video:
Cercetări arheologice în judeţul Tulcea.

Poza

4. Centrul Muzeal Ecoturistic “Delta Dunării”
Adresa: Str. 14 Noiembrie nr. 1, Tulcea
Tel: 0340 105 652
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Centrul muzeal ecoturistic Delta Dunării este un simbol al Deltei Dunării şi o atracţie turistică importantă, care oferă vizitatorilor programe interactive, inclusiv video-prezentări pentru atragerea şi educarea vizitatorilor de toate vârstele, într-o atmosferă relaxantă şi plăcută. Centrul eco-turistic furnizează informaţii asupra mediului natural al Deltei Dunării, incluzând prezentări de ecosisteme din Delta românească şi cea ucraineană, ihtiofauna şi terariu prin intermediul unui acvariu profesional, flora şi fauna, precum şi informaţii ale genezei şi evoluţiei Deltei; informaţii referitoare la mediul socio-cultural din Delta Dunării, incluzând unelte de pescuit tradiţionale, aspecte din viaţa pescarilor, aşezări pescăreşti din Delta Dunării, informaţii despre mijloacele de conservare şi preparare a peştelui, precum şi informaţii generale turistice incluzând trasee ecoturistice, informaţii despre cele două rezervaţii naturale din Delta Dunării, zone de observare a păsărilor, zone de pescuit sportiv etc., precum şi măsuri pentru păstrarea şi conservarea zonelor naturale. În completare, există o sală de conferinţe şi o sală didactică destinată desfăşurării unor cursuri cu caracter specific precum şi un magazin în care se comercializează postere, cărţi poştale, diverse cărţi şi broşuri informative, precum şi suveniruri.

Poza

5. Muzeul Farul Vechi Sulina
Tel: 0240 513 231
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Parterul farului dispune de 2 încăperi mari situate de o parte şi de cealaltă a unui hol central folosite ca spaţii expoziţionale. În sala din dreapta holului se află cabinetul de lucru al lui Jean Bart, în care găsim fotografii de familie, documente, scrisori şi o parte din biblioteca scriitorului, printre care şi romanul “Europolis”. Cea de-a doua sală este dedicată Comisiei Europene a Dunării şi se pot vedea imagini care înfăţişează evoluţia urbanistică a localităţii: planuri cartografice privind amenajarea braţului Sulina, documente originale şi medalii emise de CED, ziare tipărite în acea perioadă, o colecţie de arme de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX. La nivelul superior se află lentila farului pe un mecanism de ceas construit din bronz, în jurul său fiind amenajată o platformă de circulaţie cu balustradă.

Poza 6. Gospodăria ţărănească conservată în situ Enisala
Tel: 0240 516 204
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis  •  Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Amplasat în centrul localităţii Enisala, muzeul reprezintă o  sinteză a gospodăriei tradiţionale din nordul Dobrogei, zona lacului Razim, de la începutul secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie din această zonă: bucătăria şi cuptorul de vară, grajdul pentru animale, porumbarul, şoproanele, fântâna. Planimetria casei este cea tradiţională: cu tinda centrală şi două camere. Anexele gospodăreşti au fost reconstituite şi au devenit acum spaţii de reprezentare a colecţiilor. Pot fi văzute: instrumentar agricol, căruţe pictate, tipic dobrogene; unelte pescăreşti, scule şi produse de dogărie, fierărie, albinărit, olărit, instrumentar pentru industria casnică textilă. Interiorul locuinţei relevă bogăţia şi frumuseţea ţesăturilor tradiţionale. Compoziţiile ornamentale, reprezentările stilizate şi denumirile sugestive ale motivelor (pomişorii, miezul nucii, fetele, calul şi călăreţul) evidenţiază valenţe estetice deosebite.

Poza 7. Complexul Paleocreştin Niculiţel
Tel: 0240 513 231
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis  • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Complexul paleocreştin de la Niculiţel este situat în partea de  Nord-Est a localităţii Niculiţel, la baza culmei Piatra Roşie. A  fost descoperit în anul 1971 şi cercetat timp de mai mulţi ani.  Monumentul este compus dintr-o bazilică ridicată în timpul împăraţilor Valens şi Valentinianus, şi refăcut în vremea lui Theodosius II, deasupra unei cripte monumentale paleocreştine. Cripta, acoperită cu o cupolă hemisferică cu pandantivi, încadrată la exterior de timpane, adăposteşte două morminte martirice suprapuse. La nivelul inferior se găseau osemintele a doi martiri, ale căror nume nu le cunoşteam, iar la nivelul superior, într-un sicriu colectiv, osemintele celor patru martiri ale căror nume sunt notate pe pereţii criptei. Monumentul a fost restaurat şi conservat, deasupra acestuia ridicându-se o construcţie de protecţie.

8. Casa Panaghia
Tel: 0240 516 204
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis • Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.

Casa Panaghia (în traducere – “Casa Fecioarei”), a fost construită în sec. XIX, şi a servit iniţial drept casa de rugăciune, apoi ca sediu al seminarului musulman şi, ulterior, grădiniţa pentru copiii oraşului. Din 1999 adăposteşte expoziţia de artă orientală.

Sunt prezentate publicului larg aspecte legate de artă tradiţională a turcilor şi tătarilor din Dobrogea: ţesături – covoare de rugăciune, şaluri de caşmir, covoare orientale – broderii, piese de port, vase de aramă pentru uz casnic si de cult.

Poza 9. Casa Memorială Panait Cerna
Adresa: Cerna, Jud. Tulcea
Tel: 0240 516 204
Program de vizitare: Mai-Septembrie, S-D: 10:00-18:00, L: închis •  Octombrie-Aprilie, S-D: 08:00-16:00, L: închis.
Casa Memorială a poetului Panait Cerna, un poet tradiţionalist român, urmaş demn al lui Eminescu, care a trăit în perioada 25 septembrie 1881 – 8 aprilie 1912. Muzeul este situat în mijlocul localităţii Cerna, peste râul Cerna, în vecinătatea bisericii satului. Muzeul funcţionează în casa parintească a lui Panait Cerna şi cuprinde trei săli expoziţionale privind aspecte din viaţa şi opera poetului-filozof Panait Cerna: mobilier, cărţi, obiecte personale, fotografii. În celelalte spaţii expoziţionale s-a reconstituit interiorul ţărănesc tradiţional din acest areal, vizitatorii având posibilitatea să cunoască frumuseţea şi autenticitatea mobilierului dar şi ale ţesăturilor de la începutul secolului al XX-lea.

Date contact


Adresa:
Coordonate: Latitudine: , Longitudine:
Telefon:
Website:
E-mail:
Program:

Autor


Rating

Experienta vizuala
( )
Experienta auditiva
( )
Experienta olfactiva
( )
Experienta gustativa
( )
Experienta tactila
( )
Rating total: /5 din voturi


Gaseste-ne pe