pe ROMARG
Rating total: /5

Punte între prezentul incert şi tradiţiile cultural artistice medievale încărcate de o nelaterată şi misterioasă frumuseţe, Festivalul Sighişoara Medievală se doreşte a fi un braţ întins în trecut care ar putea descoperi resurse creatoare amorţite de greutatea frustrărilor vremurilor grele prin care trecem.

Începând cu anul 1992, în fiecare vară, Cetatea Sighişoarei îşi retrăieşte în mod fulgurant trecutul. Pe străduţele sale înguste, sub zidurile îmbătrânite de vreme, au apărut intempestiv cavalei, călugări, vrăjitori, clovni şi duhuri întrupate, veniţi dintr-o lume în care fabulosul şi teribilul trăiau laolaltă, hrănind frica dar şi neostoita înclinaţie spre aventură. La fiecare ediţie Evul Mediu n-a fost nici întâmplător, nici întunecat, nici nu a mai aparţinut trecutului. La sfârşit de secol XX şi început de secol XXI el a avut prilejul să renască prin tot ce a avut omenesc şi etern: ARTA. Un astfel de prilej este Festivalul Sighişoara Medievală, care transformă Cetatea într-o insulă a trecutului, un loc în afara timpului şi spaţiului, în care fiecare: artist sau spectator, localnic sau oaspete devine personaj al basmului. Încercând să reînvie o epocă de mult apusă, fiecare ediţie e festivalului şi-a propus să smulgă prezentului o fărâmă care, în decoruri de Ev Mediu şi cântece de menestreli, a fost trăită ignorând efemeritatea vieţii dar şi gijile cotidiene.

Fiind o manifestare emblematică pentru Sighişoara, un mijloc de promovare eficace al potenţialului turistic local, Festivalul Sighişoara Medievală a devenit o marcă locală pe care ni l-am propus să îl valorificăm în continuare.

În 2009 Asociaţia Turistică Sighişoara, cu care municipalitatea are în comun preocuparea în direcţia promovării Sighişoarei ca centru turistic şi cultural de importanţă internaţională, a propus un parteneriat în ceea ce priveşte organizarea Festivalului Medieval. Ecourile pozitive ale evenimentului ne-au făcut să fim consecvenţi cu principiile pe care ni le-am stabilit prin regulamentul de desfăşurare atât din punct de vedere artistic cât şi comercial. Astfel, la Festivalul Sighişoara Medievală 2009 au fost prezentate spectacole de dans, muzică, teatru medievale iar in Cetatea Medievală a fost interzisă comercializarea ambulantă a băuturilor alcoolice. Aceste măsuri au fost de natură să selecteze publicul care, a fost redus cantitativ, dar a crescut vizibil în calitate. Experienţa pozitivă a colaborărilor anterioare cu acest ONG ai cărei membrii şi-au dovedit seriozitatea şi competenţa organizatorică, sunt tot atâtea argumente care ne fac încrezători în reuşita festivalului din acest an Povestea continuă deci în Cetatea Sighişoarei care, îşi aşteaptă din nou, oaspeţii. Organizatori, localnici şi turişti vor fi deopotrivă spectatori şi actori ai poveştii care se va depăna timp de trei zile pe străduţele şi pieţele Cetăţii. Împreună cu toţi iubitorii spiritului medieval care vor veni la Sighişoara la sfârşit de iulie 2010 ne vom bucura de basmul care va locui trei zile în Cetate… ne vom bucura că Sighişoara are atât de mulţi prieteni… Pentru că, de fapt, festivalul de la Sighişoara este un nesfârşit şir de festivaluri: al actorilor, al străzilor, al turnurilor, al pieţelor, al bisericilor dar, mai ales, al oamenilor…

Vă aşteptăm cu drag să ne fiţi oaspeţi!

Ioan-Dorin DĂNEŞAN Primarul municipiului Sighişoara.

Se dă de veste ca să ştie fiecare Vineri 23 iulie în Anul Domnului 2010, după îndelungi şi grele lupte, Cavalerii se întorc acasă în Cetatea Sighişoarei. Sărbătoarea va începe cu o Mare Paradă, formată din Nobili Cavaleri, Domniţe, Actori, Menestreli şi Meşteşugari. Se vor pecetlui hrisoave, se vor bate arme, se vor strânge armurile şi se va confecţiona Marele Car al Jertfei pentru cea mai măreaţă victorie a Cavalerilor.

Cetatea va găzdui 13 Ordine Cavalereşti, alături de formaţii de menestreli, ce vor pecetlui prin vers şi cântec, faptele de vitejie ale Cavalerilor iar actorii vor încânta publicul prin farsele lor într-un cadru strict medieval. Timp de trei zile, Cavalerii vor sărbători aducând bucurie privitorilor prin turniruri şi demonstraţii, Menestrelii prin cântări ne vor da ritmul bucuriei iar Dansatorii, Stegarii şi Toboşarii ne vor arăta adevăratatele mişcări ale unui ritual de sărbătoare.

Istoricii şi scribii veniţi de peste munţi din Noua Acropolă vor povesti şi consemna despre Cavaleri şi ritualurile lor din toate cele patru vânturi ale lumii (Europa, India, America, Japonia). Artiştii plastici ai locului vor zugrăvi în Turnul Fierarilor imagini glorioase medievale. Finalul va fi o retragere cu torţe lăsând Cetatea în mâinile edililor şi jurând că niciodată nu o vor mai lăsa fără de apărare. Dixit! La răscruci de drumuri Piaţa Cavalerilor, Piaţa Pelerinilor, Piaţa Mercenarilor, Piaţa Trubadurilor, Piaţa Micilor Cavaleri, Tribuna Marilor Demnitari, Casa Cronicarilor, Turnul Fierarilor, Drumul Meşteşugarilor, Drumul Menestrelilor şi Actorilor, Drumul Strămoşilor, Curtea Vrăjitoarelor, Drumul Comedianţilor, Drumul Pelerinilor, Curtea Gurmanzilor,Tribunalul Cetăţii, Temniţa Condamnaţilor.

Click pentru programul festivalului

Date contact


Adresa:
Coordonate: Latitudine: , Longitudine:
Telefon:
Website:
E-mail:
Program:

Autor


Rating

Experienta vizuala
( )
Experienta auditiva
( )
Experienta olfactiva
( )
Experienta gustativa
( )
Experienta tactila
( )
Rating total: /5 din voturi


Comentează şi tu!

Gaseste-ne pe